Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
04.06.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Międzyrzeckiego - 12 czerwca 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r. o godz. 15:00, w Restauracji "Dom Nad Rzeką" w Skwierzynie przy ul. Mostowej 3.

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach!

 
 
03.06.2019r. - Komunikat MZ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie zapisu „okres realizacji zgody” w wydawanych przez Ministra Zdrowia zgodach na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia na podstawie art. 4 ust.
W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi zapisu „okres realizacji zgody” w wydawanych przez Ministra Zdrowia w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, dalej jako Ustawa PF) zgodach na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, Minister Zdrowia przekazuje poniższe informacje:

* termin: „okres realizacji zgody” oznacza, że dopuszczenie do obrotu powinno dokonać się w wymienionym terminie (produkt powinien zostać w tym terminie wprowadzony do obrotu);
* produkt leczniczy wprowadzony do obrotu zgodnie z zapisami zgody na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wydanej w trybie art. 4 ust. 8 Ustawy PF może znajdować się w obrocie w ustalonym dla niego terminie ważności, zgodnie z art. 66 powyższej ustawy.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zapisu-okres-realizacji-zgody

 
 
03.06.2019r. - Komunikat w sprawie wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy zmieniającej zasady prowadzenia kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia
W związku wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 399), dalej jako „ustawa kontrolerska”, Narodowy Funduszu Zdrowia (NFZ) przekazuje wszystkim podmiotom, u których toczy się obecnie lub toczyć się będzie w najbliższej przyszłości postępowanie kontrolne prowadzone przez NFZ poniższą informację.

Przepisy ustawy kontrolerskiej wprowadzają istotną zmianę w zakresie zasad organizacji procesu kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia. Zmiany te będą wprowadzone stopniowo. Ustawodawca przewidział szereg przepisów przejściowych, które umożliwią systematyczne wprowadzenie nowych regulacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy kontrolerskiej wszystkie postępowania kontrolne prowadzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy (a więc przed 1 czerwca 2019 r.) będą prowadzone na zasadach dotychczasowych, a więc w ramach kompetencji dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Jednak ze względu na fakt, że Wydziały Kontroli oddziałów wojewódzkich NFZ z dniem 1 czerwca 2019 r. staną się częścią struktury Departamentu Kontroli Centrali NFZ, zasadnicza część korespondencji związanej z prowadzoną kontrolą, którą otrzymają Państwo z NFZ po 1 czerwca 2019 r. będzie pochodziła z nowej struktury - Terenowy Wydział Kontroli -, co nie oznacza zmiany samych zasad prowadzenia kontroli wszczętych przed dniem 1 czerwca 2019 r.

Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wszystkie kontrole wszczęte po dniu 1 czerwca 2019 r. będą prowadzone według nowych uregulowań zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510), w brzmieniu ustalonym przez ustawę kontrolerską, a więc na podstawie postanowień Działu IIIA (art. 61a-61zb) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/341/6573/Komunikat_w_sprawie_wejscia_w_zycie_z_dniem_1_czerwca_2019_r__ustawy_zmieniajacej_zasady_prowadzenia_kontroli_przez_Narodowy_Fundusz_Zdrowia/
 
 
24.05.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Żagańskiego - 29 maja 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 20:00 w Pensjonacie "Bartosz" w Żaganiu przy ul. Żarskiej 46.

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach!
 
 
23.05.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Nowosolsko - Wschowskiego - 11 czerwca 2019 r.

Zebranie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. o godz. 19:00 w Restauracji "Retro" w Nowej Soli przy ul. Józefa Piłsudskiego 7.

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach!


 
 
23.05.2019r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 959 - Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Treść aktu stronie internetowej http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/959/1
 
 
20.05.2019r. - Zapraszamy do udziału w zebraniu wyborczym Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejon Zielonogórski - 5 czerwca 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 5 czerwca 2019 r. o godz. 10:30 w Restauracji " Kasyno 434" w Zielonej Górze przy ul. Chrobrego 35/41.

Apelujemy o liczny i aktywny udział w wyborach.
 
 
20.05.2019r. - Na portalu e-dukacja zostało udostępnione nowe sympozjum szkoleniowe „Nowe wieloskładnikowe podłoża maściowe w recepturze aptecznej”
Sympozjum oferowane jest w ramach szkoleń ciągłych dla farmaceutów za 2 punkty szkoleniowe z puli punktów "miękkich". Warunkiem zaliczenia jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% pytań w teście wypełnianym on-line.

 
 
15.05.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 40 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności
Wykaz ustalono na dzień 15 maja 2019 r.

Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/40/

 
 
14.05.2019r. - Zapraszamy na zebranie wyborcze Delegatów na VIII Kadencję LOIA - Rejonu Sulechowskiego - 28 maja 2019 r.
Zebranie odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. o godz. 18:30 w Kawiarni "Coffee Toffee" w Sulechowie na Osiedlu Nadodrzańskim 3c.
Gorąco zachęcamy do udziału w zebraniu i wyboru Swoich Reprezentantów.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 23 maja 2019 r. - telefonicznie na nr 68 385 50 36 lub pocztą email: grabed@vp.pl
« 1 ... 4 5 6 7 8 ... 47 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1992745 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe