Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
18.03.2019 r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 499 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo farmaceutyczne


Treść aktu dostępna na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/499/1

 
 
18.03.2019r. - NIA: Wszyscy farmaceuci są potrzebni na rynku. Przepisy należy dostosować do realiów rynkowych.
Ostatni wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wywołał wiele kontrowersji i niepokój w środowisku aptekarskim. NSA uznał, że naruszeniem prawa jest brak obecności w aptece farmaceuty posiadającego uprawnienia do kierowania placówką. W środowisku zawrzało, pojawiły się głosy, że młodzi farmaceuci będą masowo zwalniani z aptek, że zamkniętych zostanie ponad 5 tys. placówek. Naczelna Izba Aptekarska zwraca się z prośbą o powstrzymanie emocji i wskazuje na pilną potrzebę zmian przepisów w taki sposób, aby były one dostosowane do realiów rynku i chroniły wszystkich farmaceutów.
 
 
15.03.2019r. zaproszenie na szkolenie z ZSMOPL - 20.03.2019 r. w Warszawie
Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac przez Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia nad środowiskiem produkcyjnym z upoważnienia Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej uprzejmie informuję, że Naczelna Izba Aptekarska organizuje szkolenie z Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi dedykowane osobom, które mają w OIA szkolić farmaceutów w przedmiotowym zakresie. Uczestnicy zostaną przeszkoleni z Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, instrukcji zakładania konta podmiotu raportującego i integracji z podmiotem raportującym. Szkolenie będzie prowadził mgr farm. Marian Witkowski – Skarbnik Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Szkolenie odbędzie się w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, przy ul. Długiej 16 w Warszawie.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie uczestników na adres: nia@nia.org.pl.


Naczelna Izba Aptekarska 
 
15.03.2019r. - 25-lecie absolwentów roczników 1994-1995-1996 Akademii Medycznej w Gdańsku
25-lecie roczników 1994-1995-1996-1997

Zapraszamy absolwentów Farmacji roczników 1994-1995-1996 Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) na spotkanie, które odbędzie się 18 maja 2019r. (sobota) w Hotelu Amazonka w Ciechocinku (ul. Romualda Traugutta 5, 87-700 Ciechocinek ).

Rozpoczniemy uroczystą kolacją o godz. 18.00, a potem ...

Osoby zainteresowane (bez osób towarzyszących) prosimy o zgłaszanie swojego udziału do dnia 13 kwietnia 2019r.:

 
 
14.03.2019r. - Ogólnopolskie Rekolekcje Wielkopostne dla Farmaceutów, w dniach 29-31.03.2019r. w Rzeszowie.
Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Izby zaproszenia na Ogólnopolskie Rekolekcje Wielkopostne dla Farmaceutów, które odbędą się w dniach 29-31.03.2019r. w Rzeszowie.
Zapraszamy farmaceutów, studentów farmacji, techników farmaceutycznych, właścicieli aptek na rekolekcje wielkopostne z bł. Karoliną Kózkówną, które odbędą się w dniach 29-31 marca 2019 roku w Rzeszowie w Domu Rekolekcyjnym TABOR, ul. Połonińska 25. Rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz Plata. W czasie rekolekcji będzie możliwość poznania miejsc związanych z życiem i śmiercią bł. Karoliny Kózkównej (dom rodzinny, droga męczeństwa w Wał-Rudzie),modlitwy przy jej relikwiach w kościele p.w. Przenajświętszej Trójcy w Zabawie.
Szczegóły i zapisy na stronie internetowej Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich:
https://sfkp.pl/art,ogolnopolskie-rekolekcje-dla-farmaceutow-w-rzeszowie-2019.html
https://sfkp.pl/userfiles/PLAKAT%20DO%20POBRANIA.pdf

Z góry serdecznie dziękujemy!
Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Prusak
Przewodnicząca Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich Polski
 
 
13.03.209r. - Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 27 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2019 r. o sprostowaniu błędu
- dotyczy Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - ustalonego na dzień 1 marca 2019 r. ( Dz. U. MZ 2019 r. poz. 19).

Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/searchyear=2019&actTypeId=2&timeStamp=1552465700986

 
 
12.03.2019r. - Dz.U. Ministra Zdrowia 2019 r. poz. 26 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem
Treść aktu na stronie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/26/
 
 
07.03.2019r. - Dz.U. 2019 r. poz. 436 - rozporządzenie MZ zmieniające rozporządzenie w sprawie recept
Treść aktu na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/436/1

 
 
07.03.2019 r. - URPLWMiPB - dystrybucja Farmakopei Polskiej wydanie XI
Uprzejmie informujmy, że od stycznia 2019 r. sprzedaż Farmakopei Polskiej wydanie XI prowadzi COGNO MEDICAL Sp. z o.o. (dane kontaktowe poniżej).

W sprzedaży znajduje się część podstawowa FP XI 2017: niezależnie - w wersji książkowej i w wersji elektronicznej (nośnik pendrive) oraz w kompletach w promocyjnej cenie, a także Suplement 2018 FP XI: niezależnie - w wersji książkowej i w wersji elektronicznej zawierającej pełne wydanie XI FP (nośnik pendrive) oraz w kompletach (Suplement 2018 FP XI z nośnikiem) w promocyjnej cenie.

http://urpl.gov.pl/pl/informacja-z-dnia-2-stycznia-2019-r-w-sprawie-dystrybucji-farmakopei-polskiej-wydanie-xi
 
 
07.03.2019r. - Doprecyzowanie wytycznych dotyczących komunikatów - ZSMOPL
CSIOZ - Aktualności - 27.02.2019 r.
https://www.csioz.gov.pl/komunikaty/zsmopl-komunikaty/szczegoly/news/doprecyzowanie-wytycznych-dotyczacych-komunikatow/

W odpowiedzi na prośby o doprecyzowanie wytycznych dotyczących komunikatów przekazywanych za pośrednictwem systemu ZSMOPL uprzejmie informujemy, że:

1.pojedynczy komunikat nie powinien być większy niż 30 MB – jeżeli komunikat jest większy, należy go podzielić;
2. podmiot wysyła komunikat do czasu otrzymania technicznego ACK (synchroniczne potwierdzenie wraz z nadanym przez ZSMOPL idKOmunikatu):

a) w przypadku niedostępności ZSMOPL-a (timeout), wysyłka komunikatu powinna być ponawiana do skutku z częstotliwością co 2 minuty,
b) w przypadku „skolejkowania” więcej niż jednego komunikatu, komunikaty wysyłane są w kolejności ich generowania;

3. w przypadku odrzucenia komunikatu (weryfikacja formalna – nazwa komunikatu) z kodem błędu, Podmiot jest zobowiązany poprawić błędne transakcje i niezwłocznie przesłać komunikat ponownie. Odrzucony komunikat traktowany jest jako niedostarczony;
4. jeżeli komunikat został zweryfikowany formalnie jako poprawny z ostrzeżeniem, komunikat traktowany jest jako dostarczony. Transakcje oznaczone jako poprawne będą przetwarzane w ZSMOPL, transakcje oznaczone jako ostrzeżenie – w zależności od rodzaju ostrzeżenia – zostaną przetworzone w zakresie poprawnych danych albo nie zostaną przetworzone – informacja o tym fakcie zostanie przekazana do raportującego w komunikacie ostrzeżenia.
« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 44 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1929588 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe