Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
08.05.2019r. - Upublicznienie pracy specjalizacyjnej mgr farm. Przemysława Kosowicza
Zachęcamy do zapoznania się z pracą poglądową z zakresu farmacji aptecznej pt. "Leki stosowane w terapii choroby Alzheimera".

Praca znajduje się pod adresem:
https://1drv.ms/b/s!Ai4AU5MAjXXraM6ojFuNg9XiLdc
lub
https://link.do/K1XdM

 
 
08.05.2019r. - Upublicznienie pracy specjalizacyjnej mgr farm. Olgi Kosowicz
Zachęcamy do zapoznania się z pracą poglądową z zakresu farmacji aptecznej pt. "Hormonalna terapia zastępcza w łagodzeniu objawów menopauzy".

Praca znajduje się pod adresem:
https://1drv.ms/b/s!Ai4AU5MAjXXrbV2bANrK4ghexNE
lub
https://link.do/ItKLy
 
 
08.05.2019r. - NIA - obecność kierownika apteki ogólnodostępnej – propozycja zmian legislacyjnych
Naczelna Rada Aptekarska informuje, iż w efekcie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt II GSK 5609/16), wobec pilnej potrzeby zmiany przepisów, wystąpiła do Ministra Zdrowia z propozycją zmiany w art. 88 ust. 4 i art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Potrzeba ta wynika z istotnej zmiany w orzecznictwie sądów administracyjnych, potwierdzonej przez Naczelny Sąd Administracyjny w ww. wyroku.
 
 
30.04.2019r. - ZSMOPL - okres przejściowy obowiązuje tylko do 30 kwietnia 2019 r.
Przypominamy, że 30. kwietnia 2019 r. mija stan przejściowy, który został wprowadzony w związku z występującymi trudnościami z przekazywaniem przez podmioty raportujace do ZSMOPL numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Od 1. maja 2019 roku komunikaty bez numerów serii i daty ważności będą przez system odrzucane.

źródło: https://www.nia.org.pl/2019/04/24/zsmopl-okres-przejsciowy-obowiazuje-tylko-do-30-kwietnia-2019/
 
 
30.04.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 39 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu - na dzień 1 maja 2019 r.
Link do treści obwieszczenia:http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/39/
 
 
30.04.2019r. - Dz. U. MZ 2019 r. poz. 38 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - na dzień 1 maja 2019 r.
Link do treści obwieszczenia: http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2019/38/
 
 
26.04.2019r. - ZSMOPL – okres przejściowy obowiązuje tylko do 30. kwietnia 2019 r.
ZSMOPL – okres przejściowy obowiązuje tylko do 30. kwietnia 2019

Przypominamy, że 30. kwietnia 2019 r. mija stan przejściowy, który został wprowadzony w związku z występującymi trudnościami z przekazywaniem przez podmioty raportujace do ZSMOPL numerów serii dla produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Od 1. maja 2019 roku komunikaty bez numerów serii i daty ważności będą przez system odrzucane.


https://www.nia.org.pl/2019/04/24/zsmopl-okres-przejsciowy-obowiazuje-tylko-do-30-kwietnia-2019/
 
 
18.04.2019 r. - Dz. U. RP 2019 r. poz. 718 - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept - dot. przedłużenia ważności druków recept
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. 18 kwietnia 2019 r.

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 18 kwietnia 2019 r.
Poz. 718
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept


Na podstawie art. 96a ust. 12 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499 i 399) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) w § 19 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko

Treść aktu na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/718.

 
 
17.04.2019r. - „Po pierwsze farmaceuta” – ruszyła kampania wizerunkowa zawodu farmaceuty

Tylko 10 procent Polaków chodzi do apteki po poradę. Wiedzę na temat leków czerpiemy głównie z Internetu. Polacy ufają farmaceutom, ale nie wiedzą, czego mogą od nich oczekiwać – ich pracę kojarzą przede wszystkim ze sprzedażą leków. To najważniejsze wnioski z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez agencję Biostat na zlecenie Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej. Obie instytucje rozpoczęły 11 kwietnia pierwszą w historii zawodu farmaceuty ogólnopolską kampanię wizerunkową „Po pierwsze farmaceuta”. Akcja ma charakter edukacyjny. Jej celem jest przede wszystkim pokazanie Polakom, że farmaceuta to nie tylko sprzedawca, lecz przede wszystkim ekspert w dziedzinie farmakologii i zdrowia.

 
 
15.04.2019r. - Ministerstwo Zdrowia - IV część wytycznych dot. ZSMOPL
Ministerstwo Zdrowia - Aktualności 15.04.2019 r.
https://www.gov.pl/web/zdrowie/iv-czesc-wytycznych-dot-zsmopl

IV część wytycznych dot. ZSMOPL


Warszawa, dn. 12 kwietnia 2019 r.

KOMUNIKAT DOT. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU MONITOROWANIA OBROTU

PRODUKTAMI LECZNICZYMI (ZSMOPL)

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 28 marca 2019 r. Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Farmaceutyczny przypominają, że w ramach przekazywania raportów o obrotach i stanach magazynowych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami i stanach magazynowych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) przez podmioty zobowiązane, przekazywanie komunikatów bez wskazania numeru serii produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zostało umożliwione wyłącznie na okres przejściowy do dnia 30 kwietnia 2019 r.
« 1 ... 5 6 7 8 9 ... 47 »
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1992758 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe