Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Biuletyn Informacyjny nr 7,8,9/2018

BIULETYN


INFORMACYJNY


Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze


7,8,9 / 2018


Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza

składamy wszystkim Farmaceutom wyrazy uznania za trudną i odpowiedzialną pracę

oraz przekazujemy życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym,

Okręgowa Rada Aptekarska

w Zielonej Górze
-------------------------------------

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 24 lipca 2018 r.


1. Na listę członków LOIA wpisano jednego farmaceutę.


2 . Pozytywne opinie wydano do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „Cef@rm 36,6” w Szczecinie ul. Ku Słońcu 22d/1;

2/ „Truskawkowa” w Zielonej Górze ul. Truskawkowa 1B;

3/ „Nowa” w Świebodzinie Pl. Wolności 6;

4/ „ Alba” w Zielonej Górze ul. Rzeźniczaka 3a;

5/ „ LFH ” w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 37.

3. Prezydium ORA pozytywnie zaopiniowało jednego kandydata na opiekuna przeddyplomowej praktyki studenckiej.

4. Sprawy różne.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 21 sierpnia 2018 r.


1. Na listę członków LOIA wpisano dwóch farmaceutów.


2. Pozytywne opinie wydano do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „ Strywald przy Orbi” w Gorzowie Wlkp. ul. Marcinkowskiego 90A;

2/ Apteka Szpitalna w Torzymiu ul. Wojska Polskiego 52;

3/ „ Dr. Max” w Nowej Soli ul. Parkowa 2;

4/ „ Dr. Max” w Krośnie Odrz. ul. Poznańska 13A;

5/ „ Jedynka” w Słubicach Pl. Przyjaźni 6.

3. Sprawy różne.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Z posiedzenia Okręgowej Rady Aptekarskiej w dniu 20 września 2018 r.

1. Na listę członków LOIA wpisano dwóch farmaceutów.

2. Z listy członków LOIA skreślono sześciu farmaceutów.

3. Pozytywne opinie wydano do wniosków o stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia aptek:

1/ „ Linde” w Myśliborzu ul. Warszawska 2a;
2/ „ Aspirynka ” w Gorzowie Wlkp. ul. Piłsudskiego 1a
3/ „ MedApteka ” w Świebodzinie ul. Kościelna 3;
4/ „ Salus ” w Miedzyrzeczu ul. Chopina 5 a/1;
5/ „ Perfektus” w Sławie Pl. Rynek 28;

6/ Apteka Szpitalna w Zielonej Górze ul. Zyty 26.

4. Rada Aptekarska pozytywnie zaopiniowała jednego kandydata na opiekuna przeddyplomowej praktyki studenckiej

5. Sprawy różne.

Kolejne posiedzenie ORA planowane jest na dzień 13 października 2018 r. ( sobota )

Wnioski do rozpatrzenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 10 października 2018 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------Spotkanie Aptekarzy

Hotel „Grape Town” w Zielonej Górze, w dniu 13 października 2018 r.


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze uprzejmie zaprasza na organizowane

Spotkanie Aptekarzy
Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

w Zielonej Górze.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października 2018 r. ( w sobotę ) w Hotelu „Grape Town” w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 79.


W programie Spotkania zaplanowano:

- dyskusję na tematy zawodowe

- wykłady w ramach ciągłego szkolenia farmaceutów

- prezentacje przedstawicieli firm farmaceutycznych;

- obiad.


Zgłoszenia udziału oczekujemy do dnia 8 października 2018 r. pod nr tel. 68 327 09 74.Serdecznie zapraszamy !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kontakt z Prezesem LOIA

Uprzejmie informujemy, że w sprawach różnych można się kontaktować z panem mgr farm. Ryszardem Kiedrowskim na numer kom. 662 445 443.

-----------------------------------------------------------------------------------------
Apel Prezesa


Na kanwie ostatnich wydarzeń związanych z protestem techników farmaceutycznych, przekazów medialnych i prasowych w sprawie, a także wypowiedzi pacjentów,

zwracam się do Koleżanek i Kolegów o większe zaangażowanie się w pracę przy pierwszym stole, budowanie właściwych relacji z pacjentami i pozytywnego wizerunku farmaceuty.mgr farm. Ryszard Kiedrowski

Prezes

Okręgowej Rady Aptekarskiej

w Zielonej Górze


-----------------------------------------------------------------------------------------
Najnowsze przepisy prawne


1/ Dz. U. RP 2018 poz. 1773 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1773/1

2/ Dz. U. MZ 2018 poz. 93 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - ustalone na dzień 15 września 2018 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/93/


3/ Dz. U. MZ 2018 poz. 67 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - na dzień 1 września 2018 r.

http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/67/

4/ Dz. U. MZ2018 poz. 68 - Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla których ustalono wrzędową cenę zbytu - na dzień 1 września 2018 r.
http://dziennikmz.mz.gov.pl/#/legalact/2018/68/
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1992730 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe