Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Siedziba LOIA
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
Wniosek o wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki

 


mgr farm. ______________________________________
( imię i nazwisko )

adres zam.:
_______________________________________________
( ulica, numer )
_______________________________________________
( kod, miejscowość )
_______________________________________________
( nr telefonu )
________________________________________________
( email )


Okręgowa Rada Aptekarska
w Zielonej Górze


W związku z zamiarem objęcia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej / hurtowni*

.................................................................................................

.................................................................................................
( nazwa apteki, ulica, numer, kod, miejscowość )

prowadzonej przez .....................................................................

.................................................................................................
( nazwa podmiotu - właściciela, adres siedziby )


z dniem............................, w wymiarze czasu pracy.....................

proszę o wydanie rękojmi należytego prowadzenia apteki / hurtowni*.


Niniejszym oświadczam, że znane mi są przepisy w sprawie prowadzenia apteki / hurtowni * oraz odpowiedzialności na tym stanowisku.


...............................................................................
( miejscowość i data ) ( podpis )


* niepotrzebne skreślić

 

 

Do wniosku należy dołączyć przebieg pracy zawodowej oraz kopie świadectw pracy z ostatnich pięciu lat.

 

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 1992765 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe