Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
08.07.2013r. - Uchwała ORA w sprawie wydawania Legitymacji Farmaceuty LOIA

Uchwała Nr 82 / 2013
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

w sprawie Legitymacji Farmaceuty Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej


Na podstawie Uchwały NR 8/2013 z dnia 20 kwietnia 2013r. XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej oraz art. 29 pkt. 2 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. nr 136 poz. 856 z 2008 r.), Okręgowa Rada Aptekarska uchwala co następuje:


§ 1.

Legitymacja Farmaceuty Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze stanowi dodatkowe potwierdzenie członkostwa w LOIA i wykonywania zawodu farmaceuty, i posiadanie jej jest fakultatywne.

§ 2.

Legitymacja będzie wydawana każdemu członkowie LOIA, na pisemny wniosek, odpłatnie. Opłata będzie pokrywała w całości koszt związany w wydaniem legitymacji ( bez zysku dla LOIA).
Wzór wniosku – w załączniku nr 1 do uchwały.


§ 3.


Przyjmuje się wzór Legitymacji Farmaceuty:
- wielkość: 8,5 cm x 5.5 cm
- kolory: odcienie niebieskiego, biały, granat
- materiał: plastik
- dane indywidualne: imię i nazwisko, kolejny numer legitymacji, zdjęcie.
Wzór legitymacji – w załączniku nr 2 do uchwały.


§ 4.

Ewidencja wydanych Legitymacji Farmaceuty będzie prowadzona:
1/ w odrębnym „Rejestrze Legitymacji Farmaceutów LOIA”,
2/ na stronie internetowej LOIA w zakładce „Legitymacja Farmaceuty”.

§ 5.

W przypadku utraty Legitymacji przewiduje się wydawanie jej duplikatu pod tym samym numerem.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podpisy Członków ORA:...

 

 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3246514 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe