Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
31.03.2021r. - Z dniem 1 kwietnia 2021 r. - zmiana regulaminu i płatności na Giełdzie Pracy LOIA
Uchwała Nr VIII/29/2021
z dnia 30 marca 2021 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze

w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu regulaminu zamieszczania ogłoszeń
na stronie internetowej LOIA

Na podstawie art. 29 pkt. 1, w związku z art. 7 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3. pkt 11 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwała, co następuje:
§ 1.
Zmienia się zapis punktu IV Uchwały Nr VIII/19/2021 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA, w części dotyczącej „Opłat za umieszczenie ogłoszenia”. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 2.
Zmiany w Regulaminie, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2021 r. Regulamin uwzględniający zmiany, stanowi załącznik do uchwały.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Okręgowa Rada Aptekarska wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków samorządu, po uwzględnieniu uwag związanych m.in. z różną interpretacją sprawy odpłatności za ogłoszenia, zdecydowała o zmianie zapisów regulaminu. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. wszyscy ogłoszeniodawcy w kategorii „Dam pracę” wnoszą opłatę w kwocie 100 zł brutto, natomiast osoby „poszukujące pracy” zamieszczają ogłoszenie bezpłatnie.
_____________________________________________________________________________

Załącznik do Uchwały ORA Nr VIII/29/2021 z dnia 30 marca 2021 r.

Regulamin zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane powszechnie RODO informujemy, iż:

• Administratorem danych osobowych jest Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska, al. Wojska Polskiego 37; 65-764 Zielona Góra; tel. 68327 09 74; e-mail: loia_zg@interia.pl , zielona-gora@oia.org.pl

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów prawa.

II. LOIA udostępnia możliwość umieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszeń (w zakładce giełda pracy) zgodnie z regulaminem, który określa zasady korzystania z serwisu.

III. OIA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo weryfikacji autora lub podmiotu zamierzającego umieścić ogłoszenie oraz odmowę zamieszczenia ogłoszenia bez uzasadnienia.

Treść ogłoszenia nie może zawierać stwierdzeń niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.

Izba nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych informacji.

IV. W celu umieszczenia ogłoszenia, ogłoszeniodawca przesyła jego treść na adres e-mail: loia_zg@interia.pl lub zielona-gora@oia.org.pl , a także na adres OIA pocztą.

Wraz z treścią ogłoszenia, ogłoszeniodawca zobowiązany jest przesłać pełne dane kontaktowe (imię, nazwisko lub pełną nazwę podmiotu, telefon komórkowy, e-mail) oraz dodatkowo dane do otrzymania rachunku jeśli różnią się od danych kontaktowych.

Ogłoszenia przesyłane anonimowo nie będą publikowane.

Na stronie internetowej LOIA mogą być zamieszczone ogłoszenia w 3 kategoriach:

1) Dam pracę;
2) Szukamy pracy;
3) Ogłoszenia różne.

Ogłoszenie nie może przekraczać 160 znaków graficznych.

Ogłoszenie zgodnie z regulaminem może być składane przez ogłoszeniodawcę:
a) członków Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i studentów wydziału farmacji szukających 6-miesięcznego stażu;
b) członków innych Okręgowych Izb Aptekarskich, techników farmaceutycznych;
c) osoby prawne przedsiębiorców lub w ich imieniu.

Warunkiem umieszczenia ogłoszenia jest uprzednie uiszczenie przez ogłoszeniodawcę opłaty za ogłoszenie.

Opłaty za umieszczenie ogłoszenia:
1/ Ogłoszenia z punktu 1 /Dam pracę/ – płatne 100 zł. brutto;
2/ Ogłoszenia z punktu 2 /Szukam pracy/ - bezpłatne;
3/ Ogłoszenia z punktu 3 /Ogłoszenia różne/ - jak niżej:

• od członków LOIA, którzy regularnie opłacają składki członkowie, i studentów wydziału farmacji szukających 6 miesięcznego stażu - opłata nie jest pobierana;
• dla ogłoszeniodawców wymienionych w punkcie IV b) opłata wynosi 50 zł brutto;
• dla ogłoszeniodawców wymienionych w punkcie IV c) opłata wynosi 100 zł brutto.

Opłatę za umieszczenie ogłoszenia należy wnieść na konto LOIA podając w tytule: „Ogłoszenie i adres e-mail”
Nr konta 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

V. Administrator umieszcza ogłoszenie na stronie internetowej w terminie (5 lub 7) dni od daty zaksięgowania wpływu na wyżej wymienione konto. Ogłoszenie będzie zamieszczone przez 30 kolejnych dni od dnia publikacji.
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3255534 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe