Strona główna | Mapa serwisu | Poleć serwis znajomemu | Kontakt
 Strona główna
 Aktualności
 Wykaz i skład organów LOIA
 Ciągłe szkolenia farmaceutów i specjalizacje
 Składki członkowskie
 Przepisy prawne
 Kodeks Etyki Aptekarza RP
 NIA
 Biuletyn LOIA
 Wniosek o wydanie rękojmi - druk
 Linki
 Kontakt
 Legitymacja Farmaceuty LOIA
 Giełda pracy
 Giełda pracy - regulamin zamieszczania ogłoszeń
23.09.2021r. - Zmiana regulaminu "Giełdy Pracy" z dniem 17.09.2021 r.
Uchwała Nr VIII/65/2021
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Zielonej Górze
z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany regulaminu zamieszczania ogłoszeń
na stronie internetowej LOIA


Na podstawie art. 29 pkt 1, w związku z art. 7 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1419) oraz § 3 pkt 11 Regulaminu działania Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej, przyjętego Uchwałą Nr VIII/14/2020 z dnia 19 września 2020 r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Aptekarska zmienia zapisy regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA, przyjęte uchwałami nr VIII/19/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. i nr VIII/29/2021 z dnia 30 marca 2021 r., w części dotyczącej opłat za zamieszczanie ogłoszeń i dodanie nowej kategorii. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Regulamin, o którym mowa w § 1. niniejszej uchwały, wchodzi w życie z dniem 17 września 2021 roku.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zmiana zapisów Regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA wynika z konieczności doprecyzowania niejasnych dotychczas kwestii odpłatności za jedno ogłoszenie w powiązaniu z ilością stanowisk i miejscowości. Dodana została także nowa kategoria ogłoszeń: nieruchomości.

___________________________________________________________________________

Załącznik do Uchwały ORA Nr VIII/65/2021 z dnia 16 września 2021 r.

Regulaminu zamieszczania ogłoszeń na stronie internetowej LOIA


I. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane powszechnie RODO informujemy, iż:

• Administratorem danych osobowych jest Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska, al. Wojska Polskiego 37; 65-764 Zielona Góra; tel. 68327 09 74; e-mail: loia_zg@interia.pl , zielona-gora@oia.org.pl

• Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przepisów prawa.

II. LOIA udostępnia możliwość umieszczania na swojej stronie internetowej ogłoszeń (w zakładce giełda pracy) zgodnie z regulaminem, który określa zasady korzystania z serwisu.

III. OIA w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo weryfikacji autora lub podmiotu zamierzającego umieścić ogłoszenie oraz odmowę zamieszczenia ogłoszenia bez uzasadnienia.
Treść ogłoszenia nie może zawierać stwierdzeń niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi.
Izba nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych informacji.

IV. W celu umieszczenia ogłoszenia, ogłoszeniodawca przesyła jego treść na adres e-mail: loia_zg@interia.pl lub zielona-gora@oia.org.pl , a także na adres OIA pocztą.

Wraz z treścią ogłoszenia, ogłoszeniodawca zobowiązany jest przesłać pełne dane kontaktowe (imię, nazwisko lub pełną nazwę podmiotu, telefon komórkowy, e-mail) oraz dodatkowo dane do otrzymania rachunku jeśli różnią się od danych kontaktowych.
Ogłoszenia przesyłane anonimowo nie będą publikowane.
Na stronie internetowej LOIA mogą być zamieszczone ogłoszenia w 3 kategoriach:
1) Dam pracę;
2) Szukamy pracy;
3) Ogłoszenia różne;
4/ Nieruchomości.

Ogłoszenie nie może przekraczać 160 znaków graficznych.

Ogłoszenie zgodnie z regulaminem może być składane przez ogłoszeniodawcę:
a) członków Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej i studentów wydziału farmacji szukających 6-miesięcznego stażu;
b) członków innych Okręgowych Izb Aptekarskich, techników farmaceutycznych;
c) osoby prawne przedsiębiorców lub w ich imieniu.

Warunkiem umieszczenia ogłoszenia jest uprzednie uiszczenie przez ogłoszeniodawcę opłaty za ogłoszenie.

Opłaty za umieszczenie ogłoszenia:

1/ Ogłoszenie z kategorii "Dam pracę" - płatne 100 zł. brutto; opłata naliczana odrębnie za
każde stanowisko pracy lub miejsce pracy. W przypadku zlecenia jednego ogłoszenia dotyczącego jednocześnie kilku stanowisk pracy lub miejsc pracy, Ogłoszeniodawca uiszcza opłatę stanowiącą iloczyn kwoty i miejsc lub stanowisk pracy określonych w ogłoszeniu.

2/ Ogłoszenie z kategorii "Szukam pracy" - bezpłatne;

3/ Ogłoszenie z kategorii "Ogłoszenia różne":
• bezpłatne dla od członków LOIA, którzy regularnie opłacają składki członkowie, i
studentów wydziału farmacji szukających 6-miesięcznego stażu;
• 50,00 zł brutto dla członków innych Okręgowych Izb Aptekarskich, techników
farmaceutycznych;
• 100,00 zł brutto dla osób prawnych przedsiębiorców lub w ich imieniu.

4/ Ogłoszenia z kategorii "Nieruchomości" - 300,00 zł brutto; opłata naliczana odrębnie za każdą nieruchomość. W przypadku zlecenia jednego ogłoszenia dotyczącego jednocześnie kilku nieruchomości, Ogłoszeniodawca uiszcza opłatę stanowiącą iloczyn kwoty i nieruchomości określonych w ogłoszeniu.


Opłatę za umieszczenie ogłoszenia należy wnieść na konto LOIA podając w tytule: „Ogłoszenie i adres e-mail”
Nr konta 98 1500 1810 1218 1000 8384 0000.

V. Administrator umieszcza ogłoszenie na stronie internetowej w terminie (5 lub 7) dni od daty zaksięgowania wpływu na wyżej wymienione konto. Ogłoszenie będzie zamieszczone przez 30 kolejnych dni od dnia publikacji.
 
Copyright © 2006 Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska Licznik: 3255503 projekt i realizacja: e-line Systemy Internetowe